BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Próby do spektaklu „ Szukając Leara: Verdi”
Wtorek, 12 Maj 2015 11:00
W Naszym Domu i w salach ćwiczeń z udziałem Mieszkańców DPS „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie próby do spektaklu „ Szukając Leara: Verdi”

Na początku roku 2015 spotkali się: Pan Ryszard Budzisz, Dyrektor DPS „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Eugeniusza Romera w Szczecinie w asyście Kierownictwa „ Domu” i odpowiedzialnych za kulturę i oświatę pracowników z Panem Jackiem Jekielem, od 22.10.2013 r. pełniącym obowiązki Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie, a 1 października 2014 roku powołany na Dyrektora Opery na Zamku z kadencją na 5 lat, któremu także towarzyszyła ekipa osób odpowiedzialnych za realizację projektu: ” Jutroopera dla wykluczonych – edycja Szczecin 2015”. Mówiąc jasno i wprost: Mieszkańcy Naszego Domu zostali zaproszeni do wzięcia czynnego udziału najpierw w specjalistycznych próbach i następnie w niezwykłej sztuce na scenie szczecińskiej Opery we wrześniu tego roku. Efekt rozmów: Pełna zgoda, czyli niektóre z osób zamieszkujących Nasz Dom przeżyją wielką artystyczną przygodę, najpierw podczas prób, a potem w trakcie występu na scenie – wielkiej premiery. „Szukając Leara: Verdi” to spektakl w reżyserii Michała Znanieckiego, angażujący także mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. To efekt projektu: "Jutropera dla wykluczonych - edycja Szczecin 2015". Tematem tego projektu są warsztaty i spektakl według autorskiego scenariusza światowej sławy reżysera Michała Znanieckiego. Skierowany jest do ludzi mieszkających także w Domach Pomocy Społecznej . Celem jest nie tylko dotarcie do tych ludzi ze sztuką operową, ale też ich aktywne uczestnictwo w spektaklu. Obecnie odbywają się systematycznie ( tydzień w każdym miesiącu) warsztaty z wybitnymi specjalistami: Dianą Tcheocharidis – choreograf, Zofią Dowjat – kierownik warsztatówi i jednocześnie asystentką reżysera, Magdaleną Sowińską – koordynaktorem projektu., Jackiem Kitą – muzyka, rytmika i wszystko co związane jest z nutkami na pięciolinii. Chętni do artystycznej przygody i występu na scenie Opery na Zamku Mieszkańcy Naszego Domu pracują w pocie czoła, poznają wszelkie tajniki sztuki wykonawczej, słuchają niezwykle ciekawych i pouczających wykładów Pani Zofii Dowjat i ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą pod kierunkiem wspomnianych już fachowców. Finałem wszystkich działań będzie wykonanie „Króla Leara” w wersji kameralnej z towarzyszeniem fortepianu oraz w pełnej wersji na dużej scenie ( tu udział artystów z Naszego Domu) w przebudowanej siedzibie Opery na Zamku. W Projekcie weźmie udział m.in. aktor Wojciech Malajkat i baryton Jerzy Artysz. Spektakl, w jakim wezmą udział zarówno Nasi Mieszkańcy, jak i adepci sztuki operowej z innych ośrodków specjalistycznych oraz profesjonalni artyści, jest kolejną próbą rekonstrukcji Króla Leara, niedokończonej opery Verdiego w reżyserii autora projektu, jednego z najważniejszych twórców operowych na świecie, Michała Znanieckiego. Ale trafiła się nam wielka gratka. Wielu ludzi cale życie marzy, aby stanąć na deskach sceny operowej i zaśpiewać chociaż jedną nutkę. A Nasi Mieszkańcy wystąpią w Operze na Zamku w Szczecinie i zapewne zostaną zauważeni na afiszach. Niech żyją artyści! Niech żyje Opera!