BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Drzwi u nas dla Przyjaciół otwarte – zapraszamy w Gości. 13 czerwca 2015 roku w Naszym Domu serdeczne pożegnanie odchodzącego na emeryturę naszego Przyjaciela Księdza Proboszcza Kanonika mgr. Jana Zapartka
Czwartek, 25 Czerwiec 2015 17:50

„W niedzielę 10 października 2010 roku wspólnota św. Ottona w Szczecinie przeżywała swoje uroczyste dziękczynienie. To 25 lat temu, 22 czerwca 1985 r., bp Kazimierza Majdański erygował nową parafię przy kaplicy pw. Matki Bożej - Matki Kościoła. Jej proboszczem z dn. 1 października tegoż roku został ks. kan. Jan Zapartek”. Informację, na którą się powołujemy zamieszczono w edycji szczecińskiej 43/2010 Tygodnika Katolickiego. 13 czerwca 2015 roku , w trakcie cotygodniowego nabożeństwa w Jadalni Naszego Domu Kierownictwo i Społeczność DPS” Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ulicy Eugeniusza Romera 21 – 29 w Szczecinie pożegnało przechodzącego na emeryturę po 46. Latach posługi kapłańskiej - Księdza Jana Zapartka , Proboszcza z zaprzyjaźnionej z nami Parafii świętego Ottona. Dyrekcje Domu reprezentowała Zastępca Dyrektora ( Pan Ryszard Budzisz) – Pani Katarzyna Kałucka, Pani Kierownik , Małgorzata Kruszyńska – Kryszak oraz Kierownik Segmentu C – Pani Jolanta Matysiak.

Ksiądz Zapartek podziękował wszystkim za długie lata wspólnych modlitw, nabożeństw i świąt i to że mógł pełnić swoją misję w Parafii i w Naszym Domu. Po błogosławieństwie do , w najlepszym rozumieniu: szczególnego Jubilata, podeszła z pięknym i dużym bukietem kwiatów, delegacja Domu. Pani Katarzyna Kałucka odczytała w imieniu Pana Dyrektora list okolicznościowy skierowany do „ Bohatera Dnia” w imieniu całej naszej społeczności. Oto fragmenty: (…) „Wielce Szanowny Księże Janie, za lata współpracy przyjmij podziękowanie. Wszyscy z Domu Pomocy Społecznej „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, wdzięczni są Tobie za posługę, której plony zebrane zostaną w Domu Pana Miłości Wiecznej. Wielka to sprawa nieść pomoc duchową, tym którzy jej potrzebują: czynem, myślą i mową. Wiemy, że Twój Księże odpoczynek zasłużony, będzie w Twej pracowitej misji modlitwą umocniony. Przyjaciół się poznaje w biedzie i chwilach z problemami, na złe i dobre czasy, w dzień powszedni i święta – a tak było z nami i każdy z nas to pamięta. Nie zapomnimy o Tobie Przyjacielu – Kapłanie, W Naszym Domu Pomocy Społecznej Serdeczność i Dobre Słowo wyrosłe z Twojej Księże Owocnej Misji – na zawsze pozostanie. Bądzmy wszelako zawsze w duchowej łączności, drzwi u nas dla Przyjaciół otwarte – zapraszamy w Gości. W imieniu Mieszkańców i Pracowników DPS” Do Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Eugeniusza Romera – Ryszard Budzisz, Dyrektor. Co tu dużo mówić: było miło, czasem wspomnieniowo – radośnie, pięknie się zaczęło i tak samo się skończyło. Amen.