BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

PIERWSZY DZIEŃ NOWOOTWARTEGO DOMU – DDPS/KRASIŃSKIEGO
Czwartek, 27 Sierpień 2015 10:14

W dniu 03.08.2015r. został uruchomiony Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie. Jest to czwarty DDPS w strukturach DPS DKiPZS. Wskazany Dom jest przeznaczony dla 20 osób z chorobami otępiennymi i alzheimerem. Placówka działa w godzinach od 06:30 – 17:30 od poniedziałku do piątku. W pierwszym dniu zostało przyjętych 9 osób ,którzy czynnie uczestniczą w przeprowadzanych zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz kulturalno – rekreacyjne. Pierwsze zajęcia miały na celu integrację całej społeczności Domu.