BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

W Naszym Domu w dniu 4 maja 2016 r uroczysty Apel z okazji 71. rocznicy wyzwolenia Szczecina i czterech Świąt Majowych ( Święto Pracy, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Zakończenia II Wojny Światowej).
Wtorek, 10 Maj 2016 14:36

W środę, 4 maja 2016 r., o godzinie 11.00 w ustrojonej białoczerwonymi flagami Jadalni Naszego Domu rozpoczął się uroczysty Apel z okazji ww. Świąt Majowych. Licznie zebrani Mieszkańcy, po otwarciu Apelu przez Panią Katarzynę Kałucką, Zastępcę Dyrektora ( Pan Ryszard Budzisz) DPS” DKiPZS” przy ulicy E. Romera w Szczecinie, wspólnie, przy akompaniamencie, zaśpiewali Hymn Państwowy. Następnie wysłuchano zagajenia instruktora k-o i notatki historycznej o zdobyciu Szczecina – 26 kwietnia 1945 roku. Chór Domu wykonał piosenkę : „ Szli na Zachód osadnicy”, a Pani Anna F. Balczerowska z wielkim entuzjazmem wyskandowała raperski tekst „ To tu, to my ze Szczecina”.

Następnie krótka ale nasycona wieloma informacjami notatka o 1 Maja – Międzynarodowym Święcie Pracy i Solidarności Ludzi Pracy. Chór „ Srebrna Młodość” zaśpiewał z przekonaniem pieśń:” Wszystko co nasze Polsce oddamy”. Informacje o Święcie Flagi RP przedstawiła Pani instruktor, Magda Niżniowska. Wiersz „ Pieśń o Fladze” K.I. Gałczyńskiego w sposób iście rewelacyjny zinterpretowała Mieszkanka Domu, Pani Anna Karasińska. Garść wiedzy o Konstytucji 3 Maja przekazała zebranym Pani Katarzyna Duda, rehabilitantka. I kolejna pieśń w wykonaniu Chóru:” Witaj Maj”. Kolejne informacje z Domowej” Encyklopedii” na temat „ Dnia Zakończenia II Wojny Światowej – 8 Maja 1945 r.” oraz wiersz „ Oblicze Ojczyzny” Tadeusza Różewicza przedstawiła Mieszkanka Domu i aktorka naszego Teatru Empatia: Pani Maria Magdalena Wołoszczuk, zaś Chór pięknie zaśpiewał piękną piosenkę” Piękna Nasza Polska Cała”. Uroczysty Apel Majowy zakończyła Pani Katarzyna Kałucka, dziękując jednocześnie wszystkim wykonawcom za występ, a przybyłym Mieszkańcom i Pracownikom, za czynne i przepełnione patriotyzmem uczestnictwo