BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Wizyta Harcerzy
Środa, 11 Maj 2016 09:51

„Zostawcie ten świat trochę lepszym niż go zastaliście” – to jedno z bardziej niesamowitych stwierdzeń Sir Roberta Baden Powell`a (założyciela skautingu), jakże trudne do realizacji i ukazujące ideę służby. W Dniu Świętego Jerzego (23 kwietnia) – patrona harcerzy, odwiedziło nasz Dom dwudziestu jeden instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. W trakcie 3 – godzinnego spotkania Mieszkańcy uczestniczyli w przeprowadzonych przez harcerzy zajęciach z muzykoterapii, terapii ruchowej i manualnej. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjną, obrzędową, znaną wszystkim, piosenką „Płonie ognisko i szumią knieje”.

Następnie goście zaprezentowali harcerską gawędę, wzbogaconą elementami inscenizacji, łączącą tematykę powstawania papieru, legendy o św. Jerzym i początków harcerstwa w Polsce. Mieszkańcy poznali również harcerski pląs (specjalnie dostosowany do ich możliwości ruchowych) pt. „To jest piosenka o Świętym Jerzym …”. Następnie wszyscy wspólnie uczestniczyli w warsztatach tworzenia arkuszy papieru czerpanego przeplatanych piosenkami harcerskimi i bliskimi sercom Mieszkańców piosenkami biesiadnymi „starszej daty”. Wszyscy uczestnicy i goście ulegli niesamowitej atmosferze – pełnej zaciekawienia, ciepła, uśmiechu, refleksji i braterstwa... Spotkanie zakończył harcerski, braterski krąg, a wspólne wykonanie piosenki „Ogniska już dogasa blask …” spowodowało ogrom wzruszenia – ta piosenka wybrzmiała w tej chwili i w tym miejscu zupełnie inaczej niż na harcerskich obozach… Po warsztatach i wspólnym śpiewaniu, chętni udali się do kawiarenki, w której miło spędzili czas podczas indywidualnych rozmów.