BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Muzykoterapia w naszym domu.
Wtorek, 17 Maj 2016 09:30

W Naszym Domu: zbawienna dla zdrowia psychicznego i fizycznego Muzykoterapia systematycznie gości na Segmentach wnosząc harmonię, spokój i pobudzając do życia.

W Muzykoterapii „ głos nut” odgrywa kluczową rolę. A jest to kliniczne, oparte na naukowych dowodach wykorzystanie dźwięku do osiągnięcia indywidualnych celów terapeutycznych. Muzykoterapia może obejmować tworzenie, poruszanie się w takt lub słuchanie muzyki, a także śpiew. Obcowanie z dźwiękami zapewnia możliwość wyrażania uczuć i wsparcie emocjonalne, co z kolei wspomaga proces leczenia fizycznego. Tak, bez wątpienia jest to jeden z najbardziej przyjemnych, efektownych i efektywnych sposobów przywracania wewnętrznej harmonii, zaś poszczególne dźwięk i są znakomitymi nośnikami słowa, przykładowo tekstu piosenki, która mówi o miłości, opisuje piękno przyrody, wychwala urodę morza itp., itd. Warto zaznaczyć, iż wiele piosenek niesie, nie tylko Seniorom, wspomnienia najmilszych chwil w życiu: pierwszej randki, pierwszego pocałunku miłosnego, zdarzeń, które budzą człowieka z letargu codzienności i oddalenia w czasie o chwil niezwykłego szczęścia. To rzeczywiste budzenie do życia, zauważane przez osoby prowadzące zajęcia z muzyką u podstaw. Muzykoterapię podzielić można w zależności od sposobu jej prowadzenia na : muzykoterapię aktywną (ekspresyjną) – polega przede wszystkim na tworzeniu: mowie, śpiewie, ruchu oraz muzykoterapię receptywną (odbiorczą) – opierającą się na słuchaniu piosenek i grze na instrumentach. W zależności od liczby uczestników: muzykoterapia grupowa, a także indywidualna. W Naszym Domu do tego typu terapii przykłada się wielką uwagę widząc w niej, jak mówi piosenka, ” znakomity lek na wszelkie zło”, czyli choroby wieku, psychosomatyczne uciążliwości. Bardzo często prowadzona jest całkowicie autonomiczna Muzykoterapia grupowa w pomieszczeniach zamkniętych i na powietrzu, także z okazji rozmaitych świat oraz przy okazji okazjonalnych imprez. Gdy jeszcze pogoda nie pozwala na śpiew na wolnym powietrzu, na poszczególne Segmenty (B1,B2, C1, C2) przychodzi instruktor kulturalno-oświatowy z gitarą i akompaniując „ prowokuje” Mieszkańców do śpiewania. Ważne jest, aby zyskać zaufanie wielu osób, aby bez skrępowania włączyły się w Muzykoterapię odbiorczą, a najlepiej aktywną. Często owo uzyskanie pełnego zaufania, zbliżenia wzajemnego prowadzącego i uczestników Muzykoterapii trwa kilka miesięcy, ale gdy już zostanie osiągnięte – jej cele i efekty mogą być świetne i dają wiele radości prowadzącemu i Mieszkańcom. Na załączonych zdjęciach widzimy zajęcia Muzykoterapii grupowej, aktywno/biernej ( w zależności od indywidualnego uczestnictwa poszczególnych osób) prowadzonej na Segmencie B2 na trzecim piętrze Naszego Domu. Pamiętajmy: oprócz zadań terapeutycznych – muzyka zawsze łagodzi obyczaje, co w każdym Domu jest niezmiernie ważne.