BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

BEZPIECZNIE NA DRODZE – SPOTKANIE EDUKACYJNE Z POLICJĄ – 18.10.2016R.
Poniedziałek, 24 Październik 2016 17:24

Jak co roku o tej porze Mieszkańcy Naszego Domu mieli okazję spotkać się funkcjonariuszami Policji z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Panią Komisarz Katarzyną Legan oraz Młodszą aspirant Panią Karoliną Rykaczewską. Panie przeprowadziły pogadankę na temat bezpiecznego uczestnictwa Seniorów oraz osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym. Pouczały, że należy dbać o własne zdrowie oraz życie, chodzić po chodnikach, przechodzić przez ulicę w wyznaczonych miejscach, stosując zasadę ograniczonego zaufania wobec kierowców. Zwrócili uwagę na sytuacje związane z oszustwami osób starszych np. metodą na ,,wnuczka” oraz apelowali o zachowanie ostrożności i sceptycyzmu w stosunku do osób postronnych przy zawieraniu umów przez telefon. Przypominali o znajomości numerów alarmowych i stosowania ich w sytuacjach zagrożenia.

Na zakończenie spotkania panie policjantki rozdały karty ICE (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku) – skrót informujący ratowników, do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku oraz opaski odblaskowe, zademonstrowali sposób ich noszenia i przekonywali do obowiązku używania elementów odblaskowych. Spotkanie bardzo podobało się Mieszkańcom, stwierdzili że poruszone problemy i sprawy są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i pozwolą uniknąć w przyszłości przykrych i niepotrzebnych sytuacji.