BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Pamiętamy o Was!
Poniedziałek, 20 Listopad 2017 10:53

1 listopada to czas zadumy. W tym szczególnym dniu wspominamy naszych kolegów, koleżanki, rodzinę i znajomych którzy odeszli z tego świata, czasem szybko i bez pożegnania a czasem pogodzeni z losem, po długim i owocnym życiu. Modlimy się za nich i odwiedzamy groby z nadzieją, że w końcu kiedyś się jeszcze spotkamy.

27 października Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej wspólnie z terapeutami zajęciowymi wykonywali stroiki na groby zmarłych Mieszkańców Domu. Wszyscy Podopieczni Domu, na zawsze pozostają w naszych sercach i choć bywa różnie - jak to w domu, to jednak jesteśmy dla Nich a Oni są dla nas. Nigdy nie zapominamy a już w szczególności o Seniorach, którzy nie mieli rodziny. I choć na co dzień pracy mamy dużo, to staramy się pamiętać o Tych o których nikt już nie pamięta. W tym roku wspólnie z wolontariuszami odwiedziliśmy 28 grobów samotnych, byłych już Mieszkańców Naszego Domu.

Szczególne podziękowanie chcieliśmy złożyć cichemu darczyńcy, który ofiarował na ten szczytny cel 35 zniczy oraz ok. 50 wkładów oraz pracownikom z firmy pogrzebowej, którzy pomogli odnaleźć się Nam w gąszczu uliczek, alei i rzędów.