BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Przedstawiciele Naszego Domu na uroczystości obchodów pięćdziesięciolecia powstania Domu Pomocy Społecznej w Brzesku i „ XII Brzezińskim Lecie”
Środa, 25 Czerwiec 2014 07:46

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, w Gminie Drawno, funkcjonuje jako jednostka samorządu terytorialnego Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Zakres jego działalności, to pomoc społeczna. Ów DPS jest placówką całodobowej opieki dla ponad stu osób dorosłych (kobiety) niepełnosprawnych intelektualnie. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze wspomagające i edukacyjne. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach mieści się w odrestaurowanym z wielką pieczołowitością pałacu, który został wzniesiony przez rodzinę von Wedel w drugiej połowie XVIII wieku. Dyrektor DPS, Pani Teresa Mądzielewska współpracując z wieloma mocno zaangażowanymi w problematykę pomocy społecznej osobami stworzyła swym podopiecznym warunki godnego bytowania. W dniu 25 czerwca 2014 r. miała miejsce ważna uroczystość. Dom Pomocy Społecznej obchodził pięćdziesięciolecie powstania. I właśnie przede wszystkim z tego powodu delegacja Naszego Domu w następującym składzie osobowym: Pani Krystyna Kałucka - Zastępca Dyrektora DPS”DKiPZS’ ( na czele), Pani Barbara Pogorzelska, Pani Bronisława Witkowska, Pani Jadwiga Mangold, Pan Mariusz Kulikowski oraz Pani Madzia Niżniowska ( superopiekunka). Przy okazji Gospodarze zorganizowali „XII Brzezińskie Lato”, które zostało wspomożone w rozmaitych formach przez bardzo wielu sponsorów, a jak się dowiedzieliśmy – ze szczególnym udziałem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, które partycypowało w zakupie upominków. Piękny wystrój placu przed budynkiem DPS podkreślał szczególny charakter tej imprezy. Goście byli zauroczeni świetną organizacją i wykazaniem przez Gospodarzy należytej dbałości o każdą przybyłą na uroczystość osobę. Nie brakowało słodkich i innego rodzaju niespodzianek: wata cukrowa, dziwne postaci na szczudłach i artyści, także z Domu Kultury w Choszcznie, oraz inne atrakcje. Na imprezę zaproszono podopiecznych z innych ośrodków o podobnym charakterze. Zdecydowanie liczną grupę stanowiły rodziny podopiecznych DPS. Wspólna zabawa stworzyła szczególną atmosferę wśród osób niepełnosprawnych i Gości. W bogatym programie artystycznym m.in. wystąpili: zespoły „Radęcianki” i „Brzezinki”, zespół muzyczny „Silver” i dziecięce zespoły taneczne. Dodatkową atrakcją były motocykle: Harleye i pokazy Straży Pożarnej. W imprezie uczestniczyli dostojni goście: Wicewojewoda Zachodniopomorski, Starosta Choszczeński i Burmistrz Drawna. Z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach wracaliśmy radośni i usatysfakcjonowani myśląc z nostalgią o Naszym Domu przy Romera.