BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Uroczyste, roztańczone i śpiewające obchody Dnia Seniora w Naszym Domu – 24.10.2014 r.
Piątek, 24 Październik 2014 14:40

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie światowym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,20 pazdziernika, jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Idzie o to aby kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie dwa miliardy. Większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę ( tak jak to ma miejsce w Polsce i wielu państwach w Afryce i Azji). Wprowadzane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy etc. Tego typu przedsięwzięcia na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość. Uwaga, uwaga! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestiach dotyczących wszelkich sfer egzystowania i świętowania ludzi w dobrej sile wieku podajemy numer telefonu zaufania dla osób starszych: 22 635 09 54. Przy okazji: Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (ang. World Elder Abuse Awareness Day, WEAAD) wyznaczono na 15 czerwca (w Polsce pod nazwą "Światowy Dzień Praw Osób Starszych "). O tym także należy pamiętać. W Naszym Domu w sposób niezwykle radosny i uroczysty obchodziliśmy 24 pazdziernika bieżącego roku – Dzień Seniora. W spotkaniu udział wzięli Mieszkańcy Naszego Domu oraz związani z nami nie tylko podległością hierarchiczną: Seniorzy i Kierownictwo z Dziennych Domów Pomocy Społecznej (DDPS). Jak zwykle przy takiej okazji, Pan Ryszard Budzisz, Dyrektor „DKiPZS” wygłosił mowę pochwalną, laudację (łac. laudare – chwalić) — obrazującą zalety Seniorów, ich prawo i konieczność do pełnienia roli doradcy i sumienia młodych pokoleń w naszym społeczeństwie. Następnie Pani Małgorzata Kruszyńska – Kryszak, Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego z wdziękiem poprowadziła część artystyczną przygotowaną z okazji święta Seniorów. Pierwszy wystąpił zespół śpiewaczy pań z Pałacu Młodzieży, który wykonał li tylko piosenki przesławnego i kochanego ( patrz film Mamma mia) ansamblu szwedzkiego ABBA. Następnie pokazały się od strony artystycznej, choreograficznej i co tu dużo mówić – urodziwej ( sic!) pracownice Naszego Domu, które jako balet wykonały taniec „ szalonych nóg” do rozmaitych przebojów światowej muzyki pop oraz Chór Pięknych Przodowniczek Pracy pod dyrekcją dyrygentki zagranej (ukazanej?) na modłę Rubikową – Doroty Rekść ( rehabilitantka). W „ tych okolicznościach przyrody”, od czasu do czasu przeszkadzał, ale intencjonalnie i w uzgodnieniu z reżyserką występów – obywatel kaowiec. Brawa, brawa, brawa! Należy dodać, że spektakl Naszego Domu przygotowała niezwykle profesjonalnie Pani Kierownik Małgorzata Kruszyńska - Kryszak przy współudziale w roli konsultanta, a potem także wykonawcy znakomitego, Pana Przemysława Kuduka ( szef Segmentu B, rehabilitant). Jedna z Mieszkanek stwierdziła: „tylko jedno mnie w tym dniu bolało – dłonie od namiętnego bicia braw”. Następnie wręczano Seniorom dyplomy i upominki, był wyśmienity poczęstunek i „tańce, hulanki, swawole” do wczesnych godzin wieczornych. Tak znakomicie bawiliśmy się i radość gościliśmy w Naszym Domu w Dniu Seniora – 24.10.2014 roku.