BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

„Gość w Domu”: Pan dr Gabriel Leśniewski, nauczyciel akademicki, specjalista od gospodarki morskiej, poeta z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury spotkał się z Mieszkańcami Naszego Domu – 7 listopada 2014 roku
Piątek, 07 Listopad 2014 12:06

„Impresje poetyckie w obrazach zawite” – taki temat, prelekcji – nieco zawiły i tajemniczy - zaproponował nasz Gość, a miała to być Jego opowieść o ujętych w wierszowane ramy refleksjach dotyczących dzieł sztuki - efemerycznym, i nie tylko, pędzlem malowanych. W wyniku rozmaitych zdarzeń stało się jednak inaczej. Zebrani w Kawiarence, w liczbie ponad dwudziestu osób, Mieszkańcy usłyszeli niespodziewanie niezwykle szczerą, interesującą, często frapującą opowieść doświadczonego człowieka, także poety, ale i nauczyciela akademickiego o Jego oglądzie świata, życia, losie człowieka i rozmaitych doświadczeniach wyjętych z prywatnego CV. Pan Gabriel Leśniewski skończył studia na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, znanym z tego, iż wykładało tam wielu znamienitych profesorów: Lesław Swatler – finanse, Władysław Górski – prawo transportowe, Przemysław Małek – transport i także cały zastęp innych, słynnych szczecińskich naukowców. Nasz Gość przez całe dorosłe życie związany był z gospodarką morską i szkolnictwem wyższym ( Wyższa Szkoła Morska – obecnie: Akademia Morska). Jak zapewnia: Jego przygoda z wypowiadaniem myśli i przeżyć za pomocą wiersza rozpoczęła się około dwadzieścia lat temu i trwa nadal. Poprzez swoje pisanie autor chce zwrócić uwagę czytelników ( wydał wiele tomików poezji) na wielowarstwowość i wielkowymiarowość egzystencji ludzkiej. Mówiąc prosto: życie człowieka nie jest banalną bajką, lecz ciągłym zmaganiem się z łaskawością lub przeciwnościami losu. Swoje wynurzenia bez znieczulenia rozszerzane poprzez odpowiedzi na trudne pytania zadawane przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych bardzo zainteresowały słuchaczy, mimo pozornej hermetyczności rozważań. Swoje rozważania nasz Gość wspierał własną poezją:” Dziś, kiedy już bez lęków pytać możemy, pytajmy czy wiemy i wiedzieć chcemy, jak naprawdę w ów czas było, a także czy jesteśmy pewni, czego teraz pragniemy i jakiego jutra oczekujemy”. To wiersz Pana Gabriela Leśniewskiego z tomiku „ W labiryncie egzystencji”. Seniorzy z Naszego Domu z zainteresowaniem wysłuchali zarówno opowieści o życiu i śmierci, o dniach powszednich i szczególnych ( proza), a także refleksji poetyckich, nawet jeżeli były to krótkie formy np. wspomnienia z pobytów w rozmaitych sanatoriach, bo są przecież ekspertami z przeżywania nocy i dni, a także wszystkiego co przynosi bytowanie w różnych warunkach i miejscach. Na koniec długiego, ponad godzinnego spotkania wylosowano trzy książki Pana dr. Gabriela Leśniewskiego, w których dokonał On wpisów i które powędrowały do rąk szczęśliwych słuchaczy. To było bardzo udane spotkanie z cyklu „ Gość w Domu”, wpisujące się w nastrój Złotej Polskiej Jesieni (także szczególnej pory życia). Ach, ta poezja czyni cuda.