BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Uroczysta Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada 1918 roku) z udziałem uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich. Międzypokoleniowe spotkanie pokazało symboliczne zbratanie się Polaków w radości 96. Rocznicy historycznego Wydarzenia.
Wtorek, 11 Listopad 2014 12:14

W 1795 roku z map Europy wymazano państwo polskie. Jego obszary i ludność je zamieszkująca weszły w skład trzech krajów: Rosji, Prus i Austrii. W dziewiętnastym wieku Polacy bezskutecznie zrywali się do walki zbrojnej o odzyskanie niepodległości. W głównej mierze działo się, tak ponieważ państwa zaborcze ściśle ze sobą współpracując za każdym razem udanie tłumiły te próby. Na początku dwudziestego wieku pojawiły się szanse na zmianę sytuacji w rezultacie powstania dwóch przeciwstawnych bloków: Trójprzymierza, czyli Niemiec, Austro-Węgier i Włoch oraz Trójporozumienia - Ententy - stworzonej przez Francję, Anglię i Rosję. Oto państwa zaborcze znalazły się w przeciwnych, wrogich wobec siebie obozach. I Wojna Światowa wybuchła 28 czerwca 1914 r. Czteroletnie działania militarne doprowadziły do wielkiej klęski trzech krajów zaborczych: Austro-Węgier, Niemiec i Rosji. Fakt ten wyzyskali Polacy, czyniący od początku I Wojny Światowej starania mające w efekcie zaowocować odrodzeniem niezależnej polskiej państwowości. Spośród osób, które najbardziej zasłużyły się w tej sprawie należy wymienić przede wszystkim: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego. Ten pierwszy zasłynął ze stworzenia legionów polskich, budowy Polskiej Organizacji Wojskowej i odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. Za to ostatnie postępowanie zaborcy osadzili go w więzieniu w Magdeburgu. 11 listopada 1918 r. w Compiegne podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim kończące praktycznie I Wojnę Światową. Dzień wcześniej powrócił do Warszawy zwolniony przez Niemców z więzienia, Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie, uznając jego ogromne zasługi w dziele walki o niepodległą Ojczyznę, zażądały od Rady Regencyjnej przekazania mu władzy. Ta dekretem z dnia 11 listopada 1918 r. oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad organizującym się wojskiem. W tym samym czasie na ulicach polskich miast trwało rozbrajanie żołnierzy niemieckich i austriackich. Wszędzie gromadziły się tłumy świętujące swą radość i zadowolenie z faktu odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. 12 listopada br. w pięknie udekorowanej białoczerwonymi flagami i umieszczonym na honorowym miejscu portretem Marszałka Józefa Piłsudskiego sali Domowej Jadalni, o godzinie 11.00, rozpoczęła się uroczysta Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wszystkich przybyłych powitała świątecznym słowem Pani Małgorzata Kruszyńska – Kryszak, Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Następnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego – Hymn Polski. Po wygłoszeniu przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych wprowadzenia z Archiwum Historii przybyli na uroczystość uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich z Panią Ewą Berdyszak, Zastępcą Dyrektora tej Placówki Pedagogicznej na czele wykonali znakomicie przygotowany montaż słowno-muzyczny nawiązujący do okresu powstań i czasów, w których Polska odzyskała niepodległość. Następnie Chór „ Srebrna Młodość” ( w stałym składzie, do którego dołączył Pan Józef Rutkowski (!)) z Naszego Domu wspólnie i co ważne – spontanicznie wykonał z młodzieżą szkolną pieśni: ”Marsz, marsz Polonia” i „Raduje się serce”. Należy zauważyć, że ta wspaniała współpraca wykonawcza Seniorów z juniorami utrzymywała się przez czas trwania całej Akademii. Piękne wiersze utrzymane w poetyce uroczystości, a także ważne teksty z Archiwum Historii powiedzieli: Pani Anna Karasińska, Pani Maria. M. Wołoszczuk, Pani Katarzyna Duda, Pani Aleksandra Pańczyszyn, Pani Magdalena Niżniowska oraz Pan Przemysław Kuduk. Uroczysta Akademia trwała w podniosłej i radosnej atmosferze ponad godzinę. Na zakończenie Pani Małgorzata Kruszyńska – Kryszak pięknie podziękowała Mieszkańcom Naszego Domu i młodzieży szkolnej za twórczy udział w uroczystościach, zaś Pani Ewa Berdyszak zapewniła zebranych, że uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich pragną tak często jak to jest możliwe spędzać czas z Seniorami i prezentować swe artystyczne umiejętności . I tak Narodowe Święto Niepodległości stało się także okazją do międzypokoleniowego zbratania się polskiej, młodzieńczej energii z doświadczeniem życiowym Seniorów. Jest rok 2014. ” Jeszcze Polska nie zginęła…”.