BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Dyrektor oraz Pracownicy Naszego Domu na uroczystych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego z udziałem Włodarzy miasta Szczecin w Teatrze Pleciuga. Były Nagrody Prezydenta Grodu Gryfa.
Piątek, 21 Listopad 2014 09:24

W piątek, 21 listopada 2014 roku, odbyły się oficjalne, uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas świątecznego spotkania w Teatrze Lalek Pleciuga, mieszczącym się przy placu Teatralnym w Szczecinie, pracownicy socjalni zostali uhonorowani za zaangażowanie i wysiłek rozmaitej natury, jaki wkładają w swą codzienną pracę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta m.in. Krzysztof Soska, Bohdan Jaroszewicz - Zastępcy Prezydenta Szczecina, Przewodniczący Rady Miasta - Jan Stopyra, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek zajmujących się pomocą społeczną. Nagrody Prezydenta Miasta otrzymało dwudziestu jeden pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin, realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: - działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, - działania na rzecz systemu pieczy zastępczej, - działania na rzecz podnoszenia jakości usług i sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin, realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z Naszego Domu ( DPS „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, ul. Eugeniusza Romera 21 – 29) Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin przyznał nagrody: Adeli Badowskiej - opiekunce, Katarzynie Dudzie - rehabilitantce oraz Lechowi Galickiemu - instruktorowi kulturalno – oświatowemu. W tym roku przyznano także wyróżnienie dla organizacji pozarządowej, która współpracuje z gminnymi placówkami pomocy społecznej. Otrzymała je Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”. Warto dodać, że z okazji Dnia Pracownika Socjalnego swe uroczyste posłanie w zacytowanej dalej treści wystosował do zainteresowanych Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej: ” Szanowni Państwo, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań. Rok 2014 jest szczególny dla pomocy społecznej, mija bowiem 25 lat od przygotowania ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej oraz wprowadzenia kluczowych zmian kompetencyjnych i systemowych w tym zakresie. Rozpoczętym wówczas zmianom w obszarze pracy socjalnej przyświeca jeden cel – przywrócenia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poczucia godności i wiary we własne możliwości. Dlatego też będę czynił dalsze starania, aby to właśnie praca socjalna była najważniejszym narzędziem w rękach pracownika socjalnego. Jesteście Państwo wysoko i wszechstronnie wykwalifikowaną kadrą pracowników służb społecznych. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu do wykonywania tej niezwykle trudnej i wymagającej pracy, świetnie radzicie sobie z każdymi wyzwaniami, a także z dodatkowymi obowiązkami. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za tę szczególną służbę i ponoszony trud. Życzę dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony władz i społeczności lokalnych. Życzę także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości (…)”. W Teatrze Pleciuga po zakończeniu oficjalnych uroczystości, w części artystycznej dialogi oraz monologi zaprezentowali szczecińscy aktorzy: Adam Dzieciniak i Przemysław Żychowski. Następnie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników spotkania przy stołach zastawionych pysznym ciastem i gorącymi napojami.