BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Studentka Akademii Sztuki w Szczecinie, Pani Małgorzata Plucińska, realizowała w Naszym Domu, z udziałem Mieszkańców - film dokumentalny o „zjawisku osobistego odbioru upływu czasu”
Piątek, 23 Styczeń 2015 11:00

Może ktoś zapytać: dlaczego akurat u nas, w DPS „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 zdecydowano się realizować film o tak ważkim i dramatycznym w swej wymowie zjawisku jak upływ czasu i co się z tym wiąże – wspomnieniach z okresu młodości - z udziałem Mieszkańców Naszego Domu. To prawda, że tego rodzaju Dom zamieszkują w większości tak zwani „ świadkowie historii”, którzy są skarbnicą wiedzy o przeszłości, tej dalszej i bliższej, czasach wojny i okresu powojennego, a nawet latach dużo późniejszych. Jednak ważne jest, by osoby osoby odkrywające w pełni szczerze ( a jest to niezmiernie trudne) istotne fakty ze swego życia - dzieciństwa, okresu młodzieńczego – czyniły to w sposób interesujący, jasny i poprzez słowa tworzyły obrazy, a przecież kamera filmowa jest czułym rejestratorem poddającego się przed jej obiektywem swoistej penetracji postaci i wnętrza człowieka przed nią występującego, jego opowieści, gestów, mimiki, głosu. W Naszym Domu działa z sukcesami Teatr Empatia i prawie wszyscy z występujących w filmie Mieszkańców są jego aktorami. Ćwiczą rozmaite sposoby kontaktu z widzami, tak aby najtrafniej i najszczerzej ich język „przekazał, to co pomyśli głowa”. I wydaje się, że to, oprócz ich niewątpliwie ciekawych życiorysów zadecydowało o wyborze Naszego Domu do filmowych peregrynacji i zapisów wspomnień z przeszłości. Na początku do Pana Dyrektora, Ryszarda Budzisza zwrócił się z pisemną prośbą o „ umożliwienie studentce, Pani Małgorzacie Plucińskiej rejestracji materiału filmowego z udziałem Mieszkańców (…) odnoszącego się do zjawiska osobistego odbioru upływu czasu i zawierającego rozmowy o dzieciństwie starszych osób (…)” – Kierownik Katedry Nowych Mediów, dr hab. Waldemar Wojciechowski, profesor AS. 12 stycznia 2015 w Sali Konferencyjnej DPS „DKiPZS” przed okiem kamery filmowej podstawowe informacje o historii Domu i jego Mieszkańcach przedstawił Gospodarz DPS –u przy ulicy Romera, Pan Dyrektor Ryszard Budzisz, natomiast niezwykle ciekawe opowieści o swym życiu w czasie przeszłym snuły Mieszkanki - Panie: Maria Magdalena Wołoszczuk, Henryka Szafranek, Alicja Czuraba, Anna Karasińska i Danuta Krawczyk. Film realizowała / rozmowy przeprowadzała Pani Małgorzata Plucińska, autorka projektu, studentka III roku Grafiki i Multimediów na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki razem z współtwórcą dzieła – Panem Patrykiem Janem Skrzydlewskim, absolwentem Filozofii i Etyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Uzyskaliśmy obietnicę, iż efekt opisanej sesji filmowej – obraz dokumentalny zobaczymy po zakończeniu montażu itp. w Naszym Domu. Twórcom życzymy najlepszych ocen ich frapującego już w trakcie realizacji filmu. Zarówno przez grono profesorskie Akademii Sztuki oraz innych…Może w kategorii dokumentu Oscara od Amerykańskiej Akademii Filmowej ? Wszystko może się zdarzyć.