BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

W Naszym Domu: prelekcja Pani Cecylii Judek, Sekretarza Naukowego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie o życiu i twórczości poety – Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego, w 110. rocznicę Jego urodzin
Czwartek, 05 Luty 2015 12:46

Konstanty Ildefons Gałczyński, pseud. Karakuliambro (ur. 23 stycznia 1905 w Warszawie w Warszawie) – to wybitny polski poeta. Także 23 stycznia 2015 roku w Naszym Domu odbyła się, w ramach spotkań z cyklu „ Gość w Domu”, prelekcja Pani Cecylii Judek – Sekretarza Naukowego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie poświęcona życiu i twórczości poety, satyryka, twórcy Teatrzyku „Zielona Gęś” - Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Pani Cecylia Judek w niezwykle atrakcyjny, kompetentny i profesjonalny sposób przybliżyła słuchaczom życie i twórczość wybitnego polskiego poety, ze szczególnym uwzględnieniem jego pobytu w 1948 roku w powojennym Szczecinie. Jak powszechnie się uważa był on spiritus movens założenia słynnego, szczecińskiego Klubu 13 Muz, miejsca spotkań artystycznej bohemy grodu Gryfa. Pani Cecylia Judek cytowała fragmenty utworów poety, który stosował m.in. wyolbrzymienie, przejaskrawienie, groteskę i ironię, jako metody ukazania naszej rzeczywistości. Szczeciński epizod z życia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wiąże się z miejscem jego zamieszkania przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 17 na Pogodnie. Prelegentka, nasz „ Gość w Domu”, podała wiele ciekawostek związanych z zżyciem i twórczością poety, który m.in. w okresie międzywojnia pisał teksty piosenek dla Hanki Ordonówny, w debiucie pomagał mu Kornel Makuszyński, do kwietnia 1945 roku przebywał w obozie jenieckim, i niestety, jak wielu artystów, miał problemy z nadużywaniem alkoholu. Konstanty Gałczyński był niespokojnym duchem. Artura Sandauer nazywał go „poetą świętej powszedniości”, gdyż gloryfikował on codzienność, to co zwykłe i pozornie szare, ujęte przez niego w rewelacyjnie piękne poetyckie ramy Ten niezwykle utalentowany mistrz słowa twierdził, iż poezja zbyt ambitna, czy też skomplikowana może stać się niezrozumiała dla odbiorców i cały wysiłek artysty zostanie zniweczony. Pani Cecylia Judek podkreślała , że Gałczyński zdawał sobie sprawę, ile trudu trzeba „ażeby znaleźć jedno zdanie, które do serca komuś wejdzie i zostanie”. Spotkanie dotyczące życia i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego kończyło się z wielkimi, pozytywnymi oporami, a to dlatego, że wiele osób zadawało zaprzyjaźnionej już na dobre z Mieszkańcami Naszego Domu prelegentce pytania związane z bohaterem literackiego mitingu. Na dobry koniec zaserwowano Gościowi rzęsiste brawa, piękną figurkę Anioła wykonaną w pracowni Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Panią Helenę Podlewską – Kulik oraz obdarowano Dyplomem Dziękczynnym podpisanym w imieniu Mieszkańców i Pracowników przez Pana Ryszarda Budzisza, Dyrektora DPS „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ulicy Eugeniusza Romera 21 – 29 w Szczecinie. Tak już u nas jest, gdy do prozy domowego życia zapuka zawsze z radością witany Gość z kagankiem światła poezji.