BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

8 marca 2015 r. – Międzynarodowy Dzień Kobiet w Naszym Domu - tym razem świętowany oryginalnym pokazem zrealizowanym przez płeć piękną zatytułowanym: Jak ewaluowała postać kobiet w literaturze na przestrzeni epok
Poniedziałek, 30 Marzec 2015 08:56

8 marca 1908 roku w Nowym Jorku kilkanaście tysięcy kobiet chciało zmienić swój los. Pamiętajmy, że działo się to w czasach, kiedy kobieta nie była jeszcze uważana za obywatela, za kogoś równego mężczyźnie, za kogoś, kto potrafi realnie ocenić swoją sytuację, zadbać o siebie, wyuczyć się czegoś tak dobrze, jak mężczyzna. Otóż 8 marca w jednej z fabryk robotnice pracujące ciężko od rana do nocy za marny grosz, postanowiły się upomnieć o poważne traktowanie. Zastrajkowały. Chciały godnych warunków pracy i prawa wyborczego. Właściciel fabryki, chcąc uniknąć skandalu, po prostu je w niej zamknął. Wybuchł pożar. Spaliło się wtedy 129 kobiet. 8 marca jest obecnie datą j ważna dla wielu kobiet, które utożsamiają się działaniem ich prababek na rzecz równości. To prawda – niektóre Panie o tym wiedzą, inne kojarzą Dzień Kobiet tylko z goździkiem z czasów Peerelu. A proszę – sprawa ma dużą wagę. Na początku akademii Pan Dyrektor Ryszard Budzisz powitał gorąco wszystkie Panie – Mieszkanki i Pracownice DPS „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie. Były życzenia piękne i kwiaty pachnące. W części artystycznej dedykowanej Paniom – Mieszkankom przez Panie – Pracownice ukazano w sposób niezwykle spektakularny i atrakcyjny: jak ewaluowała postać Kobiety „Kwiatek dla Ewy”) w literaturze pięknej (przyjmujemy, iż pięknej, bo płeć piękna, mówią, że słaba także, ale proszę wierzyć, iż dużo silniejsza od płci brzydkiej) na przestrzeni epok. Pani Kierownik, Małgorzata Kruszyńska - Kryszak przedstawiła wszystkim, lekkim piórem zapisany referat o niezwykłych, doprawdy godnych kobiet przeistoczeniach, a są One ( niewiasty) z natury zmiennymi istotami (czytaj: La donna è mobile ( z włoskiego : „Kobieta jest zmienna”) – tenorowa aria Księcia Mantui z III aktu opery Rigoletto Giuseppe Verdiego z librettem Francesca Marii Piavego.) i jakim niezwykłym zmianom ulegało ich zachowanie, wygląd, strój i oraz sto tysięcy dodatków wraz z upływem czasu. świąteczną prelekcje obrazowaly swymi prezentacjami ( zdjęcia) na wybiegu uśmiechnięte lub nie ( efekt zmienność kobiecej natury ) odpowiednio do epoki, którą reprezentowały, elegancko ubrane - piękne modelki, czyli urodziwe nasze Panie pracownice: od pierwszej do ostatniej boginii ( Grecja czy też Roma), poprzez Herę, Afrodytę, Atenę i dalej pomniejsze w mitologii: piękną Helenę, Ariadnę ( tę od nici), Pandorę ( tę od puszki), kobiety Romantyzmu: Telimenę i Zosię, Balladynę oraz Alinę, a następnie niewiasty tzw. pozytywistyczne, i następnie aby długo nie wyliczać: kobiety z Peerelu, strajkowe kobiety z żelaza i obecne bizneswomen. Wszystkie One zgodnie z dowiedzioną przez Prowadzacą część artystyczno - edukacyjną tezą Pani Małgosi Kruszyńskiej – Kryszak ( ex cathedra, czyli w sposób nieomylny, który nie podlega dyskusji): są piękne, aktywne, delikatne, silne, żadnej pracy się nie boją i tego świata są ostoją. A wszyscy co się zowie panowie ( także Pan Dyrektor, Ryszard Budzisz) w dniu ósmego marca bez zająknięcia potwierdzają: najwięcej witaminy maje polskie dziewczyny, a Polskie Kobiety – piękne, że o rety! I tego świata są ostoją, bo choć One, to słaba płeć – 8 marca: niczego się nie boją! Międzynarodowy Dzień Kobiet został w 2015 roku w Naszym Domu godnie uczczony. Niech żyją Panie!