BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Czy wiesz, że….?

Czy wiesz, że liczba ludności szczecina to 404700 tysiąca? Że Wały Chrobrego to taras widokowy o długości ponad 500 metrów a Wieża Bismarca to obecna nazwa Wierzy Gocławskiej i jej budowa pochłonęła najwięcej pieniędzy pośród wszystkich wierz Bismarca?

Tych i wielu, wielu innych informacji mogą się dowiedzieć Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej podczas spotkań „Klubu Miłośników Wiedzy o Szczecinie”. Spotkania są organizowane dwa razy w miesiącu w kawiarni Domu, przez Naszą terapeutkę zajęciową - Małgorzatę Waczyńską.

Podczas spotkań Mieszkańcy Domu mogą opowiadać o ulubionych budowlach, pomnikach, sklepach czy też kościołach mieszczących się w Szczecinie, czytają też wiele publikacji na temat historii naszego miasta i związanych z nim legend i opowieści. Do tej pory w ramach tychże spotkań gościliśmy kilkukrotnie Pana Bolesława Szarguta znawcę historii Szczecina, który również współorganizował test wiedzy ze znajomości Miasta Szczecina. Mieszkańcom Domu przybliżone były zapiski ze Zbioru Cyfrowej Biblioteki Książnicy Pomorskiej a z nich: pierwsze wydanie „Kuriera Szczecińskiego”, informacje o zasłużonych Szczecinianach oraz książki: „Sekrety Szczecina- cz. 2” - Romana Czajki oraz „Ulice Szczecina ” - Daniela Liskowskiego czy też „Szczecinianie stulecia”.

Dzięki takim spotkaniom Nasi Mieszkańcy mają możliwość skonfrontowania swoich wspomnień z zapiskami znajdującymi się w książkach, ale też dowiadują się o rzeczach nowych i ciekawych. Jedną z nowinek było odkrycie zaskakującego napisu …. na pokrywie studzienki. Przy zbiegu ulic Tkackiej i Staromłyńskiej w Szczecinie właśnie na pokrywie studzienki znajduje się tekst „Hymnu do miłości” - z listu do Koryntian ( …Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą…)