BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Udział Seniorów w konkursie recytatorskim – DDPS/Ł 14.10.2016r.

W dniu 14 października 2016r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 3 przy ul. Ściegiennego w Szczecinie, już po raz drugi odbył się „Konkurs Recytatorski”.W konkursie wzięły udział dwie osoby z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie - Pani Bożena Kurkowska i Pani Aleksandra Komór. W konkursie brali udział także Seniorzy trzech pozostałych Dziennych Domow Pomocy Społecznej. Nasze Podopieczne recytowały wiersze Adama Mickiewicza pt.: „Niepewność” i Adama Asnyka, wiersz pt.: „Daremne żale”. Poezja przez wielu ludzi nazywana jest mową uczuć. Opisuje ona wszystko co człowieka dotyczy: miłość, radość, smutek, żal, przygnębienie. Pomaga rozumieć świat, innych ludzi oraz swoje uczucia.

Często otwiera nam oczy na sprawy, których znaczenia, a nawet istnienia nigdy nie dostrzegamy. Czytając i recytując utwory poetyckie nabieramy wrażenia, że spojrzeń na świat może być tyle, ilu ludzi jest na nim. Poezja jest zwierciadłem życia i myśli człowieka. Czytając poezję można dowiedzieć się, co czuli ludzie w konkretnych sytuacjach życiowych. W czasach międzywojennych, poezja miała na celu wywołać u ludzi uczucia patriotyczne, chęć do walki o swoją wolność i niezależność. W poezji szczególny nacisk kładzie się na uczucia wyższe takie jak miłość, przyjaźń. Z tego powodu powstaje wiele utworów o tematyce miłosnej. Poezja w piękny sposób określa uczucia jakimi możemy darzyć inne osoby. Poezja jest zwierciadłem życia i myśli człowieka, lecz staje się ona nie tylko zwierciadłem duszy ludzkiej, ale i świadectwem poszukiwania jasnych norm moralnych i odpowiedzi na dręczące pytania o los człowieka i sposób jego egzystencji. Poezja odkrywa przed nami tajemnice poetów i niejednokrotnie nasze wspólne tajemnice.„Konkurs recytatorski” cieszył się ogromnym powodzeniem, chętnych to zaprezentowania wierszy było dużo. Nasze Panie zostały wyróżnienie za udział w konkursie słodkimi upominkami, otrzymały również ogromne brawa. Konkurs zakończył się pysznym poczęstunkiem przy kawie i herbacie.