BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

,,Dzień Ratownictwa Medycznego” – wykład z Ratownikiem Medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – 20.10.2016r. DDPS/Ł

W dniu 20.10.2016r., Podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie odwiedził Pan Marcin Andrzejewski – Ratownik Medyczny, który od ponad 10 lat pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Głównym celem spotkania było przekazanie bardzo cennej wiedzy dotyczącej pracy w Ratownictwie Medycznym, jak i zasad prawidłowego i skutecznego wzywania pomocy. Nasz gość w bardzo szczegółowy sposób, opowiedział na czym polega praca Ratownika Medycznego, jaką pełni rolę w naszym systemie, i określił jej najważniejsze aspekty. Najważniejszą jednak istotą tej pracy jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia! Założenie te osiągane jest poprzez podejmowanie medycznych czynności ratunkowych, mających na celu stabilizację podstawowych funkcji życiowych (oddychanie, krążenie krwi), przygotowanie do transportu i kwalifikowany transport pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Pan Marcin przypomniał także Seniorom jak należy w prawidłowy i skuteczny sposób wzywać Pogotowie Ratunkowe. Udzielił również ważnych rad i wskazówek jak i z jaką częstotliwością dokonywać pomiaru ciśnienia tętniczego i cukru we krwi oraz co robić kiedy ich parametry są za wysokie lub za niskie. Sugerował również aby nie bagatelizować zaleceń i decyzji lekarzy, do których chodzą Seniorzy. Z ogromnym zaangażowaniem odpowiadał na mnóstwo pytań ze strony Podopiecznych, żadne pytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedzi. Zawody związane z ratowaniem ludzkiego życia od zawsze cieszą się dużym szacunkiem i zaufaniem społecznym. Wysoki prestiż wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, profesjonalizmem i poświęceniem. Spełnienie wysokich wymagań związanych ze specyfiką pracy/służby zmusza do ustawicznego kształcenia utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej oraz systematycznego uczestnictwa w manewrach, ćwiczeniach i treningach doskonalących umiejętności praktyczne. W ostatnich latach do profesji takich jak strażak, lekarz, policjant, pielęgniarka dołączył nowy zawód właśnie - ratownik medyczny. Jako młody zawód, zdarza się, że jest nieznany lub mylnie interpretowany w społeczeństwie. Ratownicy napotykają wiele trudności pozamerytorycznych w swojej pracy; muszą udowadniać swoją wartość, walczyć o miejsce wśród zawodów medycznych, o szacunek i należyte wynagrodzenie. Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego składamy najlepsze życzenia Pracownikom Ratownictwa Medycznego oraz wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc każdemu kto tego potrzebuje.