BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Wyjście na Cmentarz Centralny w Szczecinie – porządkujemy opuszczone groby … - DDPS/Ł 27.10.16r.

W dniu 27.10.2016r. tuż po śniadaniu, Podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 udali się na Cmentarz Centralny w celu uporządkowania opuszczonych i zaniedbanych grobów oraz zaplenia na nich symbolicznych zniczy. Takie wyjścia w Naszym Domu organizowane są każdego roku, tuż przed Świętem Zmarłych. Seniorzy bowiem pamiętają i chcą pamiętać o bliskich, którzy odeszli i nie ma ich wśród nas, są jednak w naszych sercach. Podczas takie wyjścia Uczestnicy nie tylko odwiedzają groby swoich bliskich, ale również poświęcają dużo czasu na porządkowanie opuszczonych grobów. Zamiatają liści, grabią, wysypują śmieci, i w końcu zapalają na nich znicze – światełko do nieba. Jest to zachowanie godne do naśladowania. Widząc niezwykłe i piękne zachowanie naszych Seniorów, wiemy na pewno, że niejedno pokolenie powinno brać przykład. Warto choć raz w roku zrobić coś bezinteresownie, po prostu ,,coś dobrego”. Święto Zmarłych, jest doskonałym momentem na zapalenie światełka, nie tylko na grobach bliskich, ale również na grobach, o których zapomnieli inni. Jesteśmy dumni z postawy Naszych Podopiecznych!