BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Warsztaty malarskie dla Seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie – DDPS/Ł 11.08.17r.

Zajęcia z zakresu malarstwa, które często odbywają się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie mają na celu przede wszystkim rozwój osobowości artystycznej Uczestników, a także ich umiejętności, które są niezbędne do wyrażania własnych koncepcji i pomysłów artystycznych. Podczas takich warsztatów Seniorzy pogłębiają między innymi swoją wiedzę o rodzajach farb, narzędziach malarskich, mieszaniu kolorów, posługiwania się plamą barwną oraz kompozycją. Zapoznają się także z różnymi technikami malarskimi, takimi jak malowanie akrylem, kredą, ołówkiem czy akwarelą. Mają również okazję poznać takie tematy malarskie jak  kompozycja zamknięta, otwarta, abstrakcyjna, portret i pejzaż. Uczą się zasad kompozycji oraz proporcji konstruowania rysunku. W części praktycznej Uczestnicy mają sprzyjającą okoliczność bawienia się kolorami i tworzenia przeróżnych struktur.

Tematem przewodnim dzisiejszych warsztatów był nasz piękny i malowniczy ogród, jego architektura, roślinność oraz dekoracje zewnętrzne. Za pomocą farb, kredek pastelowych, ołówkowych, świecowych czy węgla drzewnego powstawały rozmaite prace malarskie. Technika była dowolna. Na płótnach i kartkach papieru dominowały rysunki oraz obrazy, które przedstawiały między innymi: wrzosy, tęczę, różnorodne kwiaty, krzewy, drzewa, kwietniki i inne ogrodowe aranżacje. Warto zaznaczyć, że zajęcia plastyczne - niezależnie od wieku - mają wiele pozytywnych zalet. Główne z nich to: komunikacja ze światem w sposób niewerbalny, rozwój sprawności manualnej i wyobraźni, poprawa percepcji, spostrzegawczości, poszerzanie myślenia przestrzennego, wspomaganie kondycji ruchowej w szczególności rąk i palców. Dodatkowo uwrażliwiają i kształtują własny styl, a także dostarczają wiele radości z tworzenia i wykonywanych dzieł. Reasumując są doskonałą formą spędzania czasu wolnego!