BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Prelekcje pt. ,,Sprawiedliwa wśród Narodów Świata – Maria Flukowska” – spotkanie Seniorów z Sekretarzem Naukowym Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie – Panią Cecylią Jud

Dnia 07.09.2017r., w czwartek Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6, po raz kolejny w tym roku odwiedziła Pani Cecylia Judek – Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Pani Cecylia zaprezentowała nam jak zawsze ciekawą i godną uwagi prelekcję, tym razem dotyczącą życia i twórczości Marii Flukowskiej –„Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”. Bohaterka dzisiejszego spotkania - Pani Maria wraz ze swoją babcią Julią Ladzińską, i matką Haliną Leszczyńską udzieliły podczas okupacji schronienia i uratowały od śmierci ponad 20 Żydów, w tym sześcioro dzieci. To ważny aspekt, by obraz wojny nie kojarzył się młodemu pokoleniu tylko z ludźmi okrutnymi. Muszą też wiedzieć, że w tym ciężkim czasie w Polsce, gdzie za ratowanie Żydów groziła kara śmierci, znaleźli się ludzie jak Pani Flukowska i jej rodzina - odważni, którzy podjęli się tego niezwykłego wyczynu. W każdym kraju bowiem ludzie, którzy są gotowi ryzykować życie swoje i swoich bliskich, by ratować innych, należą do mniejszości. Na uwagę zasługuje również fakt, że aby móc utrzymać ukrywanych Żydów Flukowska sprzedawała swój cały majątek, wszystkie kosztowności, książki i obrazy. Pani Cecylia Judek, podczas przygotowywania artykułów o wojennych losach Marii Flukowskiej, trafiła na ponad 90 listów Ruth Cyprys, matki jednej z uratowanych dziewczynek, do Julii Ladzińskiej. Autorka listów - Cyprys dziękowała w nich matce Marii Flukowskiej za ocalenie życia córce i opiekę nad nią. Podczas tak wzruszającej prelekcji dotyczącej niezwykłej i wrażliwej kobiety jaką była Maria Flukowska dowiedzieliśmy się również wielu ciekawych , dotąd nieznanych informacji z całego życia bohaterki – Marii Flukowskiej. Warto wspomnieć, że w Bibliotece Książnicy Pomorskiej zgromadzono m.in. materiały tworzące archiwum rodzinne Flukowskich i częściowo zrekonstruowano pracownię męża Marii, prozaika, poety i dramaturga Stefana Flukowskiego. Opiekunem zgromadzonych zbiorów jest Pani Cecylia Judek – gość dzisiejszego spotkania. Prelekcje, tak jak poprzednio cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony Uczestników. Za każdym razem tego typu spotkania wzbogacają nie tylko zasób wiedzy Seniorów, ale także dają dużo pozytywnych wrażeń i emocji. Mamy nadzieję, w najbliższym czasie kolejne spotkanie i kolejne prelekcje z Panią Cecylią Judek!