BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Uroczyste obchody „Dnia Seniora” w Domu Pomocy Społecznej DKiPZS przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie.

Uroczyste obchody „Dnia Seniora” w Dziennych Domach Pomocy Społecznej oraz w Domu Pomocy Społecznej DKiPZS wpisały się już na stałe w październikowy kalendarz imprez. Jest to wyjątkowa okazja do spotkania w większym gronie znajomych, rozmów, a także do wspólnej zabawy.

Nie inaczej było w miniony czwartek - dnia 26 października. Kolejny raz sala Domu Pomocy Społecznej DKiPZS przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie została wypełniona przez Seniorów, dla których przygotowano nie tylko specjalny program artystyczny, ale również nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Uroczyste obchody rozpoczęła Pani Anna Strzelczak Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej DKiPZS. Tuż po przywitaniu wszystkich przybyłych gości, Pani Dyrektor wręczała Mieszkańcom DPS oraz Podopiecznym DDPS nagrody, dziękując jednocześnie za szczególne zaangażowanie w życiu społeczno-kulturalne Domu, jak i wzorową postawę koleżeńską. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Salezjańskiej. Była piękna muzyka, śpiew, taniec i recytacja….. Na Seniorów czekała także uroczysta kolacja, która podana była tuż po występach. Oczywiście, jak każdego roku nie zabrakło wspólnych tańców przy muzyce z różnych lat. Zabawie nie było końca… Warto jeszcze wspomnieć, że „Dzień Seniora” nie jest tylko obchodzony w Polsce ale także w krajach europejskich. Jest on obchodzony w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.