BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

DZIEŃ SENIORA 25.10.2016 DDPS/Ś

Dzień Seniora jest okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale także jest to moment kiedy Pan Dyrektor Ryszard Budzisz może serdecznie podziękować wszystkim Seniorom za zaangażowanie w działania na rzecz Domu, aktywność, a także godne reprezentowanie naszego Domu na licznych uroczystościach, konkursach czy imprezach. Cieszymy się ogromnie, że nasze starania zostają zauważone i nagrodzone. Tradycyjnie pracownicy przygotowali dla nas program artystyczny. Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni przez Pana Dyrektora Ryszarda Budzisza na uroczystą kolację. Po kolacji zaś doskonale bawiliśmy się w rytmach muzyki razem z pracownikami.