BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

ZGADUJ- ZGADULA SIERPIEŃ 2017 DDPS/Ś

Zgaduj –zgadula to konkurs który wymyśliła i prowadziła Pani Kierownik Małgorzata Jasińska. Każdy z nas wziął udział w konkursie gdyż zostaliśmy sprawiedliwie na cztery drużyny. Drużynowo siły były wyrównane. Każda z drużyna otrzymywała pytania z różnych dziedzin wiedzy: z zakresu geografii, literatury, przyrody, ekologii i matematyki. Pytanie nie były trudne, aczkolwiek wymagały myślenia, a my mogliśmy naradzać się między sobą. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi drużyna zdobywała punkt. Mieliśmy naprawdę ,,łamańce głowy”. Tym razem zwyciężyła drużyna pani Jadwigi Walczewskiej.