BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

WARSZTATY Z PRZEDSZKOLAKAMI 23.11.2017DDPS/Ś

Tym razem przedszkolaki z Liweny przyszły do nas, a my stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem jakie atrakcje zorganizować dla dzieci podczas spotkania. Akurat dobrze się złożyło, że praktyki odbywa u nas studentka Uniwersytetu Szczecińskiego pani Monika Łabędzka, która jest animatorem czasu wolnego seniorów i dzieci. Pani Monika przygotowała zabawy ruchowe przy muzyce przy których było mnóstwo radości i śmiechu. Następnie przedszkolaki i seniorzy rywalizowali w grupach podczas zadań sprawnościowych. Główną atrakcją spotkania były warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci i seniorzy mieli za zadanie wykonać ilustrację do czytanej przez nasza koleżankę Dorotę bajki.

Z podziwem obserwowaliśmy skupienie zarówno dzieci jak i seniorów nad wykonywaniem zadania. W rezultacie powstały prace rzeczywiście obrazujące treść czytanej bajki. Takie warsztaty uwielbiamy, a pozytywna energia wspólnego spotkania na długo pozostaje w naszym domu.