BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

UDZIAŁ W KONKURSIE POETYCKIM – DDPS/ KRASIŃSKIEGO 14.10.2016R.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Ściegiennego w Szczecinie zorganizował konkurs poetycki. Do udziału zostały zaproszone wszystkie Dzienne Domy. Nasz Dom reprezentowały Pani Marianna Pakuła oraz Pani Zenona Kuczyńska – Janowska. Obydwie Panie zdobyły wyróżnienie. Spotkanie wywołało wśród Pań dużo ciepłej energii, zadowolenia i satysfakcji z osiągniętego sukcesu.