BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

MUZYCZNE PIĄTKI– MUZYKOTERAPIA – DDPS/ KRASIŃSKIEGO

W każdy piątek tak na zakończenie intensywnej pracy przez cały tydzień odwiedza nas Pan Janusz Pałac, który umila nam czas. Pan Janusz gra na akordeonie, a my śpiewamy ze specjalnych śpiewników biesiadne piosenki. Podczas tych zajęć pojawiają się wśród Uczestników tańce. Panowie proszą Panie, ale bywa też na odwrót. Każda muzycznie spędzona chwila bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie wszystkich Uczestników.