BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

WYJŚCIE DO MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – DDPS/ KRASIŃSKIEGO -17.01.2017

Podopieczni wybrali się do Muzeum aby zobaczyć wystawę ,,Partytury’’. Tytuł wystawy jest grą różnych znaczeń tego słowa i wynika z fascynacji relacji miedzy obrazem a dźwiękiem. Podopieczni dowiedzieli się w jaki sposób można łamać bariery języka, czasu i przestrzeni. Wrażenia były niesamowite.