BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

WYJŚCIE DO MUZEUM NARODOWEGO – DDPS/K 07.03.2017R.

Muzeum Narodowe w Szczecinie mieści się w pięciu siedzibach (czterech historycznych budynkach w centrum miasta i jednej ekspozycji w Gryficach). Podopieczni bardzo chętnie wybierają się do największej instytucji kultury w naszym mieście. Zwiedzaliśmy arcydzieła sztuki średniowiecznej oraz zbiór świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich. Po powrocie do Ośrodka było wiele wzruszeń, przeżyć, wspomnień…