BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Dzień Seniora – DDPS/K październik 2017r.

Dzień Seniora jest okazją do propagowania i urealniania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób starszych. 26 października w Domu Pomocy Społecznej DKiPZS przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie zorganizowano spotkanie dla wszystkich naszych Seniorów. Spotkanie przy filiżance kawy i dobrych smakołykach było okazją do rozmów, wspomnień i po prostu do spotkania wśród grona znajomych. Z Seniorami spotkała się Pani Dyrektor Anna Strzelczak oraz całe grono kierownicze. Pani Dyrektor skierowała do przybyłych piękne słowa Wiesławy Szymbarskiej, złożyła wszystkim Seniorom życzenie jak również wręczyła podziękowania z drobnym upominkiem. Dzień Seniora to doskonały powód aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych, przyjaciołach, członkach rodziny. Czasem wystarczy po prostu z nimi być.