BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Pracownicy

Ogółem Dom zatrudia 180 osób w tym do bezpośredniej pracy z mieszkancami 113 pracowników .

Pielęgniarki  - 12 osób, opiekunowie – 72 osób, pokojowe 27 osób, pracownicy socjalni 5 osób, terapeuci 3 osoby, instruktor K.O. – 2 osoby, rehabilitancji 6 osób, specjaliści - 1 osoba

 

KADRA KIEROWNICZA:

Zastępca Dyrektora

Anna Strzelczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Piasecka – Grzegorek

Kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego

Małgorzata Kruszyńska -Kryszak

 Kierownik zespołu (segment A)

Krystian Korczak

Kierownik zespołu (segment B1 oraz B2)

Jolanta Matysiak

 Kierownik zespołu ( segment C1 oraz C2)

Przemysław Pawelec

Kierownik Sekcji Żywienia

Małgorzata Skrzypczak – Stańska

Koordynator Sekcji Socjalnej

Elżbieta Grochola

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1
ul. Potulicka

Izabela Piskorz

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 2
 ul. Łukasiewicza

Małgorzata Wróblewska

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3
ul. Ściegiennego

Małgorzata Jasińska

Kierownik Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4
ul. Krasińskiego 45U/2

Anna Pacholczak