BIP DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Biuletyn DPS -Życie na Romera

Opieka

Mieszkańcy mają zapewnione usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne sprawowane przez wykwalifikowany personel. Dom świadczy na rzecz mieszkańców usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Dotyczy to w szczególności:

·         zapewnienie godności i intymności

·         pomoc w utrzymaniu czystości w pokoju,

·         pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

·         regularne przyjmowanie leków,

·         pilnowanie terminów badań kontrolnych u lekarza pierwszego kontaktu i u lekarzy specjalistów,

·         prowadzenie indywidualnych rozmów z mieszkańcami,

·         dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożyciu,

·         pomoc przy toalecie porannej i wieczornej,

·         profilaktyka przeciwodleżynowa,

·         terapia zajęciowa,

·         muzykoterapia,

·         rehabilitacja,

·         imprezy kulturalno - oświatowe

 

Opiekę socjalną dla naszych mieszkańców zapewniają pracownicy socjalni, którzy zajmują się: przyjęciem do Domu, sprawami socjalnymi, problemami prawnymi, kontaktem z rodziną, sprawami bytowymi, rozwiązywaniem ewentualnych problemów na terenie Domu, kontaktami ze środowiskiem, zmiany miejsca zamieszkania na terenie Domu, itp. Wszyscy mieszkańcy mają swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu. Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zapewnia również warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.